Fysioveld in beweging

Revalidatie na COVID-19

Revalidatie na COVID-19

Als u COVID-19 heeft gehad is het mogelijk dat u restklachten ondervindt. U kunt hierdoor in aanmerking komen voor een revalidatietraject. Het traject is specifiek opgesteld voor u. Dit is erg belangrijk, want de ernst en de gevolgen van COVID-19 wisselen erg per persoon. Zo kan er gekeken worden naar fysieke problemen zoals conditievermindering, spierkrachtverlies, longproblemen (kortademigheid en benauwdheid), maar ook naar mentale problemen zoals geheugenverlies, vermoeidheid, angst en depressie. Mogelijk heeft u naast de COVID-19 klachten nog andere aandoeningen. Ook hier wordt rekening mee gehouden in het persoonlijke behandelplan.

De duur en het aantal behandelingen is afhankelijk van de hoeveelheid klachten en zal dus per persoon verschillend zijn.

De behandeling vanuit de fysiotherapie is met name gericht op het verbeteren van de longfunctie, spierkracht en het uithoudingsvermogen. Als er uit het onderzoek naar voren komt dat u naast de fysieke klachten meerdere klachten ervaart, bijvoorbeeld moeite met eten of mentale klachten, dan zal er worden samengewerkt met andere zorgverleners. Hierbij kunt u denken aan een diëtist of de huisarts. Dit gebeurt uiteraard in overleg met u.