Fysioveld in beweging

Extended Scope

Extended Scope

Fysiotherapeuten hebben een belangrijke rol bij bewegingsgerelateerde klachten. Sinds 2006 is het mogelijk om rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan. Een verwijzing is niet meer nodig. De fysiotherapeut screent allereerst de klachten om te kijken of er een indicatie voor fysiotherapie aanwezig is. Zo ja, dan start de fysiotherapeut samen met de patiënt een behandeltraject voor mensen met bewegingsgerelateerde klachten. Mede hierdoor overwegen fysiotherapeuten dagelijks of een verwijzing/aanvragen van aanvullende medische beeldvorming (MRI/CT/röntgen/echografie/bloedonderzoek) zinvol is. Om hierin een juiste keuze te maken, moet de aanvraag onderbouwd kunnen worden en moeten fysiotherapeuten op de hoogte zijn van de werkwijzen van medisch specialisten.

De competenties om zulke beslissingen onderbouwd te kunnen maken worden vaak niet in de basisopleiding fysiotherapie of aanvullende masteropleidingen verkregen. Daarom hebben de therapeuten van Fysioveld in beweging hiervoor een speciale opleiding afgerond. Tijdens deze opleiding leren master gespecialiseerde fysiotherapeuten wanneer het aanvragen van aanvullende medische beeldvorming en/of laboratoriumdiagnostiek zinvol is. Dit houdt in dat:

  1. U minder lang behandeld wordt, terwijl doorsturen noodzakelijk is.
    • U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan klachten na een ongeval waarbij er sprake is van een fractuur of klachten aan de gewrichten waar een onderliggende aandoening de oorzaak van is, zoals reumatoïde artritis.
  2. U minder vaak onnodig doorgestuurd wordt naar het ziekenhuis
    • Beeldvormend onderzoek (MRI/CT/röntgen/echografie/bloedonderzoek) is lang niet altijd zinvol. Met specifieke testen kunnen al veel aandoeningen aangetoond of uitgesloten worden. Daarnaast verandert het beleid en de behandeling bij veel aandoeningen niet als er bijvoorbeeld een scan is gemaakt. Als laatst vertraagt het proces vaak door beeldvormend onderzoek.

Op het moment dat beeldvormend onderzoek (MRI/CT/röntgen/echografie/bloedonderzoek) aangevraagd moet worden, zullen wij eerst contact opnemen met uw huisarts. Fysiotherapeuten kunnen niet rechtstreeks doorverwijzen naar het ziekenhuis. Het overleg met de huisarts gaat uiteraard in overleg met u.